Satisfacción coa xornada:
Si ten algún problema á hora de enviar o cuestionario pode contactarnos en soporte @ pontecerca.es